...

ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱

ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱

در ادامه سه ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱ را به شما معرفی کردیم، بهتر از سطح نیروی‌های این ترکیب‌ها بیشترین سطحی باشید که آزماشگاه شما دارد تا بهترین نتیجه را در نبرد بگیرید.

پست مرتبط: ترکیب برای تان هال ۱۰

ترکیب اژدهای‌برقی کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱

% ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱
 • ۷ اژدها برقی
 • ۱۰ بالون
 • ۳ تا طلسم خشم
 • ۵ تا طلسم یخ
 • بالون، سنگ انداز و طلسم خشم (قلعه قبیله)
 • ملکه ، پادشاه و نگهبان بزرگ (Grand Warden)

این ترکیب مناسب نقشه‌های است که ساختمان‌های آن در نزدیکی هم قرار دارند.

از سمتی که به توپخانه عقاب دشمن نزدیک‌تر هستید، اژدها خود را بریزید و پشت سر آن‌ها بالون و سنگ انداز خود را اضافه کنید سپس نگهبان بزرگ را ارسال کنید. طلسم‌های یخ را برای نابودی برج جهنمی و تا هال دشمن استفاده کنید از طلسم خشم هم برای نابودی ضد هوایی‌های دشمن استفاده کنید.

ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱ معدنچی

% ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱
 • ۴۲ معدنچی
 • ۲ جادو گر
 • ۵ طلسم شفادهنده
 • ۱ طلسم سم
 • معدنچی، ۱ طلسم یخ و ۱ سم و ماشین محاصره(فلعه قبیله)
 • ملکه ، پادشاه و نگهبان بزرگ (Grand Warden)

این ترکیب مناسب نقشه‌هایی است که ساختمان‌های دشمن از یک دیگر فاصله زیادی دارند.

با استفاده از ملکه و پادشاه قلعه قبیله دشمن را تخلیه کنید و با استفاده از ۱ طلسم سم نیروها را از بین ببرید. سپس با معدنچی‌ها، نگهبان بزرگ و ماشین مخاصره خود از سمتی که به توبخانه عقاب نزدیک تر است، به دشمن حلمه کنید. از طلسم شفا‌دهنده به صورتی استفاده کنید که بیشترین درگیری را با دفاعی‌های دشمن دارید.

اژدها و بالون

% ترکیب کلش آف کلنز برای تان هال ۱۱
 • ۱ اژدها جهنمی
 • ۱۰ اژدها
 • ۶ بالون
 • ۴ طلسم رعدوبرق
 • ۲ طلسم زمین لرزه
 • ۱ طلسم خشم
 • ۱ طلسم شفادهنده
 • ۱ طلسم سم
 • ملکه ، پادشاه و نگهبان بزرگ (Grand Warden)
 • ۱ طلسم خشم، بالون، ماشین سنگ انداز (قلعه قبیله)

این ترکیب مناسب غارت و نبرد چند نفره است.

هر زمین لرزه را به صورتی بر روی دفاعی‌های مهم دشمن بریزید که بیشترین و مهم ترین ساختمان‌ها را تخریب کند، رعد برق را برای نابودی ضدهوایی‌ها استفاده کنید. نگهبان بزرگ ،اژدها و ماشین سنگ انداز را از یک سمت ریخته که زودتر به دفاعی‌های مهم دشمن برسند. بالون را پشت‌ آن‌ها ریخته و سپس با استفاده از طلسم‌های دیگر و ویژگی قهرمان خود نیروهای خود را پشتیبانی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.